Bewindvoering

Beschermingsbewind is een maatregel waarbij de kantonrechter een bewindvoerder benoemt die uw financiƫn gaat beheren. Dit kan wanneer u zelf niet in staat bent om dit te doen of wanneer u schulden hebt. Het doel van bewindvoering is het beschermen en beheren van geld en goederen. De taken van de bewindvoerder zijn vastgelegd door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren). De bewindvoerder beheert uw inkomen, zorgt dat de vaste lasten betaald worden, doet uw belastingaangifte, regelt toeslagen en verzekeringen. De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank met een financieel overzicht (rekening en verantwoording).

In een eerste gesprek met u en eventueel een begeleider of familielid, leg ik u uit wat het betekent om onder bewind te staan. Daarnaast vertel ik u wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Tijdens dit gesprek zal ik ook een aantal gegevens van u vragen, u ontvangt van mij een overzicht van wat ik nodig heb bij de schriftelijke bevestiging van de afspraak. Als wij besluiten dat ik uw bewindvoerder wordt, vullen we samen een verzoek in voor de rechtbank en sturen dit op. Daarna zal er een zitting zijn bij de rechtbank waarbij ik tot uw bewindvoerder benoemd wordt. Wanneer dit besluit, de beschikking, van de rechtbank er is, kan ik voor u aan het werk gaan.

De kosten voor bewindvoering worden jaarlijks vastgelegd door de LOVCK. Klik hier voor het overzicht. Wanneer u een laag inkomen of een uitkering hebt, is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen bij uw gemeente. Financieel Zeker zal deze aanvraag verzorgen.